Officieel reglement van de spaaractie Aquarius 2017

1. De spaaractie Aquarius 2016 wordt georganiseerd door Coca-Cola Services NV en gecoӧrdineerd door Coca-Cola Nederland BV, Watermanweg 20, 3067 GG Rotterdam, KvK Rotterdam 24251438 (verder “Coca-Cola” genoemd). De actie is geldig voor sport clubs welke vanuit de KNVB en/of Coca-Cola Enterprises B.V. een activatielink ontvangen hebben (“de Club”) met een hoofdzetel gevestigd in Nederland. Sportclubs die willen deelnemen, kunnen contact opnemen met bohoreca@cokecce.com.

2. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze actie op enige andere manier dan deze die wordt beschreven in onderstaand reglement. Het reglement is beschikbaar op www.aquariuskeepmoving.nl

3. Geldigheidsduur actie:
De actie is enkel geldig van 1 maart 2017 tot 31 december 2017 (23h59).

4. Deelnemende producten:
Deelnemende trays zijn 12 x 0,5L PET en 24 x 0,33L PET Aquarius (alle smaak varianten) die gedistribueerd zijn door Coca-Cola Enterprises Nederland B.V.

5. Deelname aan deze actie leidt tot de volledige instemming met dit reglement, inclusief latere beslissingen die de organisatoren in het geval van overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen. Coca-Cola heeft het recht om het mechanisme van deze actie tijdens de actieperiode aan te passen.

6. Deelnemen actie:
6.1.1 Er kan op drie manieren worden gespaard door de Club. Alvorens de Club kan sparen dient de Club een keuze gemaakt te hebben tussen een van beide spaarroutes. In alle gevallen, komen enkel facturen die werden verkregen vanaf het aanmaken van het profiel in aanmerking voor die promotie

6.1.2 De Club kan deelnemen door te klikken op de unieke activatie link die door KNVB of Coca-Cola Enterprises Nederland B.V. werd gestuurd en de opgegeven procedure volgen. De Club moet een geldig profiel aanmaken. De Club zal worden gevraagd om de factuur waar zichtbaar de aankoop van de Aquarius tray(s) op staat te uploaden via www.aquariuskeepmoving.nl/aanmelden/kantine. De factuur wordt door een onafhankelijke dienst beoordeeld en de punten worden na positieve beoordeling aan het account van de Club toegevoegd.
6.1.3 De Club kan ook deelnemen door de bar codes van de gekochte trays van Aquarius die recht geven op deelname aan deze actie per post naar Coca-Cola European Partners Nederland BV, Watermanweg 30, 3067 CG Rotterdam op te sturen. De barcodes worden alleen geaccepteerd wanneer ze op de juiste manier worden uitgeknipt (met blauwe rand om barcode) en meegestuurd worden met het barcode formulier, te downloaden en printen op het platform www.aquariuskeepmoving.nl. Het formulier wordt door een onafhankelijke dienst beoordeeld en de punten worden na positieve beoordeling aan het account van de Club toegevoegd.

6.1.4 De Club kan ook deelnemen door de afnamelijst(en) van leveranciers met de gekochte trays van Aquarius die recht geven op deelname aan deze actie, door te sturen naar bohoreca@cokecce.com. De afnamelijst(en) wordt door een onafhankelijke dienst beoordeeld en de punten worden na positieve beoordeling aan het account van de Club toegevoegd.  

6.1.5 Vanaf 1 maart 2017 geeft iedere Aquarius tray recht op een aantal punten: 
- 24 x 330 ml tray is 4 punten waard
- 12 x 500 ml tray is 2 punten waard

Punten die werden gespaard tot en met 1 maart 2017 mogen nog worden gebruikt volgens de hierboven vermelde voorwaarden. 

6.2 De Club heeft een minimum aantal punten nodig om artikelen te kunnen bestellen. Het aantal punten verschilt van product tot product. Afhankelijk van het aantal punten verkrijgt de Club gratis producten of kortingen geldig op bepaalde artikelen die verkocht worden door onze partners. Voor artikelen die verkocht zijn op onze partners zijn de verkoopsvoorwaarden van deze partners van kracht (leveringsvoorwaarden en retourcondities inbegrepen). Bestelling wordt maar geldig na betaling van toegerekend bedragen aan onze partners. Alle artikelen mogen besteld worden zolang de voorraad strekt.

7. Barcodes sportclubs: Elke barcode gelinkt aan een bepaalde factuur mag slechts één keer gebruikt worden. Er worden geen klachten aanvaard naar aanleiding van een verkeerde codering, een reeds gebruikte code of enig ander onrechtmatig gebruik van een code.

8. Aquarius product: Aquarius bidon kratten worden geleverd door de KNVB, dit betekent dat ook de partnervoorwaarden van de KNVB geldig zijn op dit product. Voor levertijd en verdere voorwaarden verwijzen wij u naar de partnervoorwaarden van de KNVB. 

9. Voor artikelen die verkocht zijn via onze partners zijn de verkoopsvoorwaarden van de betreffende partner van kracht (leveringsvoorwaarden en retourcondities inbegrepen). Bestelling wordt pas geldig na betaling van eventuele restbedragen aan onze partners. Alle artikelen mogen besteld worden zolang de voorraad strekt.

10. De Club moet het restbedrag op zijn artikel(en) enkel met Ingenico betalen. Ingenico garandeert veilige en directe betalingen via het internet. De betalingen via Ingenico in de webwinkel zijn rechtstreeks gekoppeld aan de systemen van de deelnemende banken. Dit betekent dat met één aansluiting op Ingenico in een webwinkel, alle internetbankierende gebruikers van ABN AMRO, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en SNS Regio Bank met Ingenico kunnen betalen. Voor meer info kunt u surfen naar http://www.ingenico.com/. 

11. De gespaarde punten zijn niet inwisselbaar tegen geld. In het geval van een retour goedgekeurd door de partner, zal de deelnemer de punten op zijn profiel terugkrijgen.

12. De gegevens van fysieke personen die verzameld worden bij het aanmaken van het profiel, het gebruik ervan en/of de deelname aan deze actie, worden beheerd en gecontroleerd door Coca-Cola Services NV, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel alsook Coca-Cola Nederland BV, Watermanweg 20, 3067 GG Rotterdam conform de Wet tot Bescherming van Persoonsgegevens (zie Coca-Cola Privacy Policy). De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te verbeteren of te schrappen door te schrijven naar Consumer Interaction Center, Postbus 8750, 3009 AT Rotterdam of per e-mail naar cocacolanl@coca-cola.com

13. Coca-Cola kan de deelname van een of meerdere deelnemer(s) en sportclub(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze. Een verdachte handelswijze kan zijn, zonder dat dit limitatief is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en van verschillende computerposten vanuit dezelfde persoon (dat wil zeggen: vanuit hetzelfde profiel geregistreerd in de inschrijfdatabase op de site), een ongewoon winstritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren, een vermenigvuldiging van accounts.

14. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor: 
- Ongevallen, late leveringen, kosten en schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie, de toekenning van de artikelen, de ontvangst of het gebruik van de artikelen en dit onder welke vorm dan ook. 
- een verkeerde programmering of elke vorm van storing op de internetaansluiting; 
- drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen. 
- alle bijkomende uitgaven en/of aanvullende kosten die de deelnemer eventueel moet maken door deelname aan de actie, zoals het aankoop van artikelen en het gebruik dat hij ervan maakt;
- verliezen en/of vertragingen veroorzaakt door derden (TNT, handlinghuizen e.d.) in elk mogelijke vorm. 
- elk geval van overmacht waardoor de deelnemers geen gebruik kunnen maken van de punten of de artikelen;
- een out-of-stock van één artikel of van een artikelcategorie. Deze worden regelmatig aangepast op het platform, en er worden regelmatig nieuwe artikelen aangeboden. 

Deze clausule geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of mandatarissen.

15. De foto’s, teksten en andere beschrijvende elementen als illustratie bij de artikelen vallen niet onder de draagwijdte van het contract. Indien deze foto’s en/of teksten fouten vertonen, kan de organisatoren hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De organisatoren verbindt zich ertoe zijn uiterste best te doen om de fouten en of weglatingen zo snel mogelijk recht te zetten nadat het bedrijf ervan op de hoogte werd gebracht. Bovendien zijn illustraties niet bindend wegens potentiele verschillen tussen fysieke artikelen en hun online reproductie.

16. Aangezien sportclubs exclusief gebruik maken van een informaticaprocedure, kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die zorgen voor de overdracht van de gegevens en de hosting van de website.

17. Klachten m.b.t. de spaaractie of “Aquarius” artikelen kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Coca-Cola consumentenservice, Watermanweg 20, 3067 GG Rotterdam ofwel naar bohoreca@cokecce.com. Klachten m.b.t. de artikelen die aangekocht of gratis verkregen werden bij partners zijn door de algemene voorwaarden van de partner geregeld.

18. Dit reglement is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Rotterdam worden gebracht.